Sprawy Koła => Rowery => Wątek zaczęty przez: Hubert w Luty 05, 2013, 09:32:25 am

Tytuł: Rowerowe PTTK
Wiadomość wysłana przez: Hubert w Luty 05, 2013, 09:32:25 am
Zesz?y rok by? w PTTK "Rokiem Turystyki Rowerowej"

Z tej okazji wydano:

Poradnik m?odego turysty:'Wybieram rower"
W ramach projektu „Rowerem przez Polsk?” ukaza? si? poradnik „Wybieram rower”, ktry zosta? przygotowany z my?l? o rozpoczynaj?cych swoja przygod? z turystyka rowerow?. „Wybieram rower” to kompendium wiedzy o tym jak si? przygotowa? do wyprawy rowerowej, krok po kroku, od wyboru odpowiedniego roweru rozpoczynaj?c.
Publikacja jest dost?pna:
http://www.rtrow.pttk.pl/pliki/elinas/wybieram_rower_cd_m%20new.pdf


W ramach Roku Turystyki Rowerowej odby?a si? m.in. mi?dzynarodowa konferencja „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie”. Trwa?ym efektem tej konferencji jest publikacja popularno-naukowa „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie”. Ksi??ka zawiera materia?y prezentowane podczas mi?dzynarodowej konferencji popularnonaukowej, ktra odby?a si? w dniach 11-13 pa?dziernika 2012 roku w O?rodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po?o?onym na terenie gminy Murowana Go?lina, w miejscowo?ci Zielonka.
http://www.narowerze.pttk.pl/pliki/turystyka_rowerowa_w_zjednoczonej_europie_pttk_2012.pdf

Internetowy serwis rowerowy PTTK:
http://www.narowerze.pttk.pl/

Strona Komisji Turystyki Kolarskiej:
http://ktkol.pl/